Login

Historie školy

Historie školy Fantovka

Historie školy FantovkaPro zástavbu byl určen nový typ školy vypracovaný podle podkladů Krajského projektového ústavu v Gottwaldově (t.č.Zlín) a upravený pro použití technologií v Jihočeském kraji. Výstavba nové školy byla navržena na severozápadním okraji města již při vypracování územního plánu Kaplice. Zadávací projekt byl vypracován Krajským projektovým ústavem v Českých Budějovicích, ateliér pro projektování škol v Sezimově Ústí.Generálním projektantem školy se stal Ing. Jan Kubovský.

Novostavba školy se stává celkem ze 6 objektů: ze dvou učebních pavilonů jako hlavních budov dvoupatrových, dále z přízemních objektů - stravovny a školní družiny, pavilonů polytechnických učeben, pavilonů tělocvičny s příslušenstvím a spojovacích chodeb, které propojují všechny pavilony.

Původní rozpočtový náklad stavby školy činil 6 710 000 Kč, ten byl změněn v roce 1963 na 6 865 000 a to na základě použití jiných konstrukcí stropů, použití jiných materiálů proti původnímu projektu a po provedení dalších doplňujících změn v průběhu stavby. V roce 1964 byl rozpočet přepracován s ohledem na nové ceny ve stavebnictví a nový konečný rozpočet stavby činil tedy 6 856 000 Kč. Staveniště bylo předáno zápisem o předání investorem a převzetí stavební organizace dne 7.července 1961. Se stavebními pracemi bylo započato dne 8.srpna 1961 a to se stavbou inženýrských sítí a především kanalizačním řádem. Dne 5.listopadu 1961 byly prováděny zemní práce na objektu stravovny, 26.ledna 1962 navazovaly výkopy pro učební pavilon č.1 a v měsíci červenci 1962 se již pracovalo na všech objektech kromě spojovacích chodeb,s kterými bylo započato teprve v měsíci červnu 1963. Dne 31.srpna 1963 byl předán dokončený objekt učebního pavilonu č.1 do trvalého užívání. Dne 7.října 1963 předán do užívání objekt stravovny, dále postupně předávány: dne 30.prosince 1963 pavilon polytechnických učeben zároveň s částí kotelny a uhelnou, dne 30.dubna 1964 předány spojovací chodby, dne 27.května dokončen a předán do objektu stavby: komunikace s teréními úpravami.Za pomoci tehdejšího ONV a MěNV byl vybudován sportovní areál,ovocný sad a zeleninová zahrada.

Ke slavnostnímu otevření nové školy došlo dne 30. srpna 1964 za účasti tehdejších významných představitelů politického, kulturního a hospodářského života. V sále místního kina přednesl slavnostní projev náměstek ministra školství Václav Hendrych.

 

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy