logotyp
Login

Historie školy

Historie školy Fantovka

Historie školy FantovkaPro zástavbu byl určen nový typ školy vypracovaný podle podkladů Krajského projektového ústavu v Gottwaldově (t.č.Zlín) a upravený pro použití technologií v Jihočeském kraji. Výstavba nové školy byla navržena na severozápadním okraji města již při vypracování územního plánu Kaplice. Zadávací projekt byl vypracován Krajským projektovým ústavem v Českých Budějovicích, ateliér pro projektování škol v Sezimově Ústí.Generálním projektantem školy se stal Ing. Jan Kubovský.

Novostavba školy se stává celkem ze 6 objektů: ze dvou učebních pavilonů jako hlavních budov dvoupatrových, dále z přízemních objektů - stravovny a školní družiny, pavilonů polytechnických učeben, pavilonů tělocvičny s příslušenstvím a spojovacích chodeb, které propojují všechny pavilony.

Původní rozpočtový náklad stavby školy činil 6 710 000 Kč, ten byl změněn v roce 1963 na 6 865 000 a to na základě použití jiných konstrukcí stropů, použití jiných materiálů proti původnímu projektu a po provedení dalších doplňujících změn v průběhu stavby. V roce 1964 byl rozpočet přepracován s ohledem na nové ceny ve stavebnictví a nový konečný rozpočet stavby činil tedy 6 856 000 Kč. Staveniště bylo předáno zápisem o předání investorem a převzetí stavební organizace dne 7.července 1961. Se stavebními pracemi bylo započato dne 8.srpna 1961 a to se stavbou inženýrských sítí a především kanalizačním řádem. Dne 5.listopadu 1961 byly prováděny zemní práce na objektu stravovny, 26.ledna 1962 navazovaly výkopy pro učební pavilon č.1 a v měsíci červenci 1962 se již pracovalo na všech objektech kromě spojovacích chodeb,s kterými bylo započato teprve v měsíci červnu 1963. Dne 31.srpna 1963 byl předán dokončený objekt učebního pavilonu č.1 do trvalého užívání. Dne 7.října 1963 předán do užívání objekt stravovny, dále postupně předávány: dne 30.prosince 1963 pavilon polytechnických učeben zároveň s částí kotelny a uhelnou, dne 30.dubna 1964 předány spojovací chodby, dne 27.května dokončen a předán do objektu stavby: komunikace s teréními úpravami.Za pomoci tehdejšího ONV a MěNV byl vybudován sportovní areál,ovocný sad a zeleninová zahrada.

Ke slavnostnímu otevření nové školy došlo dne 30. srpna 1964 za účasti tehdejších významných představitelů politického, kulturního a hospodářského života. V sále místního kina přednesl slavnostní projev náměstek ministra školství Václav Hendrych.

 

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373'));

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy