logotyp

Metodik prevence


Školní metodik prevence: Mgr. Roman Vraspír

Pondělí 8:00 - 8:45
Úterý 11:50 - 12:35Konzultační hodiny po předchozí domluvě  (lze domluvit telefonicky: 380 426 756, e-mailem: roman.vraspir@fantovka.cz nebo zprávou přes Školu OnLine)

Úkolem školního metodika prevence je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků. Odborně a metodicky pomáhá zejména učitelům odpovídajících vzdělávajících předmětů, v rámci, kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a další oblasti preventivní výchovy. Učitelům a ostatním pracovníkům školy poskytuje odborné informace z oblasti prevence a pravidelné je informuje o vhodných preventivních aktivitách, které nabízejí různé organizace. Navrhuje vhodné a odborné metodické materiály a jiné pomůcky za účelem realizace Minimálního preventivního programu. Spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit. Spolupracuje se školskými a dalšími krizovými, poradenskými, preventivními zařízeními a s institucemi, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí a mládeže, přičemž zajišťuje informovanost žáků, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací.
Jednotlivé úkoly a kompetence naleznete v Minimálním preventivním programu školy.

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373'));

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy