logotyp
Login

Ψ Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice,

Ψ Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice,odloučené pracoviště Český Krumlov, Špičák 114
tel.380 711 505, 602 325 693 e-mail: poradna.krumlov@pppcb.cz

Vyšetření profesní orientace
Komu je určeno?

Vyšetření profesní orientace je určeno žákům, kteří uvažují o studijních oborech, není určeno pro výběr typu učebního oboru ( k tomu slouží zájmové testy např. na Úřadu práce). Vyšetření nemá suplovat práci výchovného poradce a třídních učitelů – ti by měli s žákem a jeho rodiči profesní volbu konzultovat a teprve v případě, že má žák s výběrem problém či dochází k rozporu mezi názory žáka, rodičů a školy, by se měli rodiče obrátit s žádostí o vyšetření na poradnu.
Vyšetření je určeno především žákům devátých tříd, v nižším věku je výsledek vyšetření méně spolehlivý (vzhledem k použité testové baterii). Navíc u žáků devátých tříd můžeme vzít v úvahu i aktuální stav na středních školách (nově nabízené obory, zájem o studium v minulém školním roce, formu přijímacího řízení apod.).
Na poradnu se mohu obrátit také rodiče žáků, kteří uvažují o studiu na víceletém gymnáziu. Toto
vyšetření probíhá rovněž skupinově (v indikovaných případech individuálně), ovšem v menších skupinách a za použití jiné testové baterie. Toto vyšetření provádíme většinou v lednu daného školního roku.

Jak a kdy rodiče informovat?
Výchovní poradci či třídní učitelé by měli informovat žáky a jejich rodiče o možnosti vyšetření profesní orientace už ve druhém pololetí 8. třídy s tím, že rodiče musí o vyšetření požádat nejpozději do 30. září daného školního roku.

Jak vyšetření probíhá?
Vyšetření profesní orientace se provádí jako skupinové vyšetření, které probíhá v dopoledních hodinách (většinou od 7. 45 do cca 12. 30). Žáci jsou k vyšetření zváni pozvánkou s přiloženým dotazníkem, který rodiče vyplní a dají dítěti k vyšetření v zalepené obálce. Konzultace o výsledcích vyšetření probíhají cca do měsíce od vyšetření (většinou přímo v PPP) – jedná se o individuální rozhovor psychologa, žáka a jeho rodičů (účast alespoň jednoho z nich je nutná!). Termín konzultace je žákovi sdělen během samotného vyšetření.
Děkujeme výchovným poradcům a třídním učitelům za spolupráci při organizaci testů profesní orientace. Díky správným a včasně podaným informacím nebude docházet k nedorozuměním mezi rodiči, školou a poradnou, které vyplývají z rozdílných očekávání jednotlivých stran, a tato služba bude využívána skutečně těmi, pro které je určena.

Mgr. Šárka Miková, psycholog Mgr. Jakub Průcha,
vedoucí odloučeného pracoviště
V Českém Krumlově, 15. 10. 2008

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373'));

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy