Login

Týden zdraví na Fantovce

Týden zdraví na Fantovce

Jak je již tradicí, také letos se na Fantovce uskutečnil Týden zdraví. Každá z našich fantováckých tříd si připravila na tento týden program, který odpovídal tématům jednotlivých ročníků. Také se měl postarat o to, aby nás zdravý týden bavil do té míry, že v něm budeme pokračovat i nadále. Myslím, že se nám to, stejně tak jako celý Týden zdraví, povedlo. A co všechno se na Fantovce dělo?

V tomto týdnu jsme si s dětmi v 1.A povídali o tom, jak pečovat o zdraví, jak správně spát, relaxovat. Jak se chovat, aby nám na světě bylo dobře. Celý týden jsme ukončili spoluprací s 6. A, kde jsme se věnovali tématu Zdravé zuby. A na samý závěr si pro nás 5. A připravila spoustu zajímavých aktivit.

V pátek vyvrcholil týden zdraví v 1.B společným výletem tříd. Společně s 5.B jsme šli na Spartak a potom dál po cyklostezce. Při cestě jsme společně plnili různé úkoly ve smíšených skupinách prvňáků a páťáků. Dělali jsme ochutnávku jablek, luštili záhady lidského těla a také jsme se otužovali v řece Malši. Byl to skvělý den, starší děti byly skvělými pomocníky a průvodci prvňáků.

Děti v 2.A se zamyslely nad tím, která činnost je nejvíc bavila.Tady jsou jejich postřehy:
Byl jsem na kaplickém běhu. Přijely k nám kozy domácí. Vyráběli jsme podzimníčky. Učili jsme se anglicky ovoce. Dělali jsme rozcvičky. (Táda)
Mně se líbilo to, jak jsme vyráběli skřítky. Líbilo se mi, že jsme byli se 7. třídou. Bylo hezké, že jsme spolu spolupracovali. Je hezké, že jsme byli spolu. (Zuzka D.)
Líbil se mi program o kozách. Týden zdraví mě bavil. Bavily mě básničky. Mám rád zdravé svačiny. Dělali jsme zdravé rozcvičky. (Prokop)
Mně se líbily kozy, protože jsem je mohli vzít na krátkou procházku. A jak nám dělaly vystoupení a mohli jsem je nakrmit. (Fanda)
Mně se líbil projekt o kozách. Mně se to líbilo, protože jsme se něco dozvěděli. A ještě byly hodně hezké. (Jan)
Mně se líbilo, jak jsme vyráběli, protože jsme spolupracovali se 7. třídou. Líbilo se mi, jak jsme malovali s angličtinou. Protože jsme se naučili zdravé věci. Mně se líbilo, jak jsme měli zdravou svačinu, protože jsme jedli zdravě. (Ali)

Týden zdraví jsme si ve 2.B všichni řádně užili - zdravé svačinky, ranní rozcvička a vyzkoušeli jsme si i jógu. Připravili jsme jednohubky ze zdravých pomazánek, které nám maminky připravily a poslední den týdne jsme strávili venku společně se 7.B, která pro nás připravila malý slovní kvíz. 

Žáci 2. C si v rámci Týdne zdraví poslechli zajímavé informace o zdravé výživě, vyzkoušeli si v kuchyňce připravit zdravé a chutné pokrmy, vytvořili si semafor zdraví a při spolupráci tříd si sestavili výživovou pyramidu a zasportovali si. Celý týden byl moc fajn.

Celý týden ve 3.A jsme dělali všechno pro naše zdraví, nejenom si o něm povídali, četli, vymýšleli „zdravé“ věty a příběhy, počítali zdravé slovní úlohy, ale především se pořádně hýbali. Do školy jsme nosili zdravé svačinky, ale ve středu jsme si ve třídě připravovali svačinu samostatně. Ve čtvrtek došlo na vytvoření vlastní třídní kuchařky plné zdravých receptů a v pátek jsme si společně s osmáky zasportovali v parku.

Týden zdraví ve 3. B jsme věnovali zejména relaxačnímu cvičení, protahovacím cvikům a vyzkoušeli jsme si některé pozice jógy pro začátečníky. Zabývali jsme se potravinami vhodnými a nevhodnými pro zdravé zuby. Popovídali jsme si, jak správně pečovat o své tělesné, ale i psychické zdraví.
     Při skupinové práci ve školní kuchyňce jsme se také naučili připravovat zdravé pomazánky – avokádovou, řepovou a mrkvovou, které nám moc chutnaly. Týden zdraví jsme zakončili páteční spoluprací s 5. C, kdy děti plnily různé úkoly na stanovištích, např. poznávání potravin podle jejich vůně, ochutnávka ovoce a zeleniny se zavázanýma očima a poznávání přírodnin.

Děti z 3.C si v pondělí sestavily svůj správný denní režim. Ve středu k nim přijela na návštěvu paní a přivezla jim ukázat tři vycvičené kozy. Kozy se jim líbily, protože uměly spoustu věcí. Dozvěděly se také, že je koza užitečné zvíře, protože dává mléko, ze kterého se vyrábí sýry. Další den jim maminky přichystaly pomazánky z tvarohu a sýrů a ony si ve škole připravily zdravou svačinku. Celý týden ukončily spoluprací s třídou 8. A, která si pro ně připravila spoustu zajímavých aktivit.

Poslední den Týdne zdraví jsme se ve 4.A zas po roce potkali s našimi kamarády z 9.A . V tělocvičně jsme si společně zasoutěžili a pak jsme vyrazili na krátkou společnou vycházku, kde jsme hledali „poklad“. Bylo to moc fajn.

Nad týdnem zdraví ve 4.B se zamyslel Dan Marchal:
Ve středu jsme byli na dvě hodiny ve školní kuchyňce. Udělali jsme čtyři pomazánky: rybičkovou, z červené řepy, vaječnou a zeleninovou. Ty jsme potom namazali na rohlíky a další hodinu jsme je s úsměvem pojídali. V ostatních dnech jsme si o zdraví hodně povídali, něco jsme i napsali a namalovali.  V pátek jsme byli s 9.B na Suchém vrchu, kde jsme hráli různé hry, například krále střelců, závod dolů k mostu a něco jako vybíjenou bez míče. Moc se nám to všem líbilo a bylo to fajn.

Tentokrát jsme se ve 4.C zaměřili na zdravé jídlo a pohyb, a tak jsme do hodin zařazovali nejen rozcvičku a protahování, ale též jsme si zatancovali. Vyvrcholením byly dvě hodiny strávené v kuchyňce, kde jsme společně upekli müsli a tyčinky a umíchali zdravé pomazánky z tvarohu, zeleniny a dokonce i z droždí. Nakonec si mohly děti vyrobit „zdravý obrázek“, který pak snědly.

V rámci Týdne zdraví na Fantovce jsme u nás v 5.A v pátek spolupracovali s prvňáčky z 1.A.  Vymysleli jsme jim plno aktivit ve třídě i venku na zahradě, a to nás velmi bavilo. Připadali jsme si totiž jako „ ti velcí kamarádi“, kteří jsou rozumní a ledasco už umí. Odměnou nám byla radost a smích našich malých spolužáků.

V průběhu týdne jsme si v 5.B společně připravili zdravou svačinku – chléb s tvarohem a pažitkou, a k tomu ovocný koktejl. Týden zdraví byl zaměřen na plýtvání potravinami, proto jsme si do třídy vytvořili pyramidu o plýtvání potravinami. Týden zdraví vyvrcholil v pátek, kdy jsme při vzájemné spolupráci se třídou 1.B vyrazili na výlet. Starší děti byly skvělí průvodci prvňáků, dohromady ochutnávaly jablka a luštily záhady lidského těla. 

5.C jsme hovořili o zdravém životním stylu a připravovali si zdravé svačiny. Také jsme vymýšleli pohádku "O zdravém a nezdravém království". Ve čtvrtek se někteří z nás zúčastnili Večerního běhu Kaplicí. Školní kuchyňku jsme využili k upečení chutných sušenek z ovesných vloček a banánů a páteční vyučování ukončilo Putování po Kaplicku s 3.B, při kterém jsme se pobavili hádankami a poznáváním ovoce a zeleniny podle chuti a vůně.

Během týdne zdraví jsme si my, žáci 6.A, vyzkoušeli role učitelů při spolupráci s prvňáčky z 1.A. Každý žák šesté třídy měl na starost jednoho nebo dva prvňáčky, se kterými společně probírali potraviny, které jsou nebo nejsou škodlivé pro naše zuby. Společně jsme nakreslili dva zuby, jeden zdravý a jeden nemocný, ke kterým jsme jednotlivé potraviny přiřazovali. Spolupráce s 1.A nás moc bavila a těšíme se na další. 

Hned v pondělí jsme v 6.B ve výtvarné výchově popřemýšleli o svém denním režimu a zkusili nakreslit obrázek s hodinami a našimi aktivitami během dne. Při matematice jsme se seznámili s BMI indexem, vypočítali jsme například kolik kilogramů ovoce a zeleniny by měla sníst celá naše třída za rok nebo kolik hodin každý naspí za měsíc a za celý rok. Týden zdraví vyvrcholil v pátek, kdy jsme na poslední tři vyučovací hodiny opustili lavice a vydali se společně s 6.C na výlet po okolí. Čekala nás přestávka plná aktivit na zadním hřišti a potrénovali jsme i trochu na „turisťák“, který nás čeká na konci školního roku.

Žáci z 6.C si zkusili rozdělit svůj den na části, které věnují spánku, škole, odpočinku, ale i počítači, tabletu nebo mobilnímu telefonu. Někteří byli hodně překvapení, na jak vysoká procenta se dostali.  Ve čtvrtek při hudebce pak vymýšleli písničky o ovoci, zelenině a o sportech. Při hodině literatury vymýšleli pohádku s názvem „Jak začal jíst Karlík zdravě“. Společně s 6.B pak v pátek vyrazili na hřiště.

Na hodině matematiky v 7.A  a 7.B jsme si spočítali BMI-index, učili jsme se nová slovíčka k tématu ovoce a zelenina, povídali jsme si o životním stylu ve světě. Vytvořili jsme potravinovou pyramidu, zjišťovali jsme, co jsou to základní živiny, povídali jsme si i o poruchách příjmu potravy. Ve středu nás čekali naši kamarádi z 2.A, společně jsme vyráběli skřítky z šišek a povídali jsme si o tom, proč chodit do lesa a jak na nás příroda působí. Celý týden jsme si každý zapisovali naše  pohybové aktivity a dobu spánku do tabulky, kterou jsme na konci týdne společně vyhodnotili. V pátek jsme pokračovali ve sportovním duchu, na hřišti jsme si zahráli několik sportovních her, u kterých jsme se zapotili i zasmáli.

Děti ze 7.C si vytvářely své potravinové pyramidy, pekly zdravé sušenky z ovesných vloček, sušeného ovoce a ořechů. Kromě toho připravily pro 2. C pohybové i vědomostní aktivity, které byly zaměřené na zdravé a nezdravé potraviny, ovoce a zeleninu. Druháčci tyto úkoly plnili, získávali obrázky, které poskládané dohromady utvořily potravinovou pyramidu. Za její složení a nalepení získali pak odměnu- zdravé sušenky.

Celý týden si žáci z 8.A nosili do školy zdravé svačiny a pití a celý týden se zamýšleli nad zdravým životním stylem a správným způsobem stravování, ale i prevencí závislostí a správným odpočinkem a relaxací.  Na konci týdne je opět čekala jejich známa parta kamarádů z 3.C, pro které měli připravené sportovní dopoledne. Třeťáci si tak mohli vyzkoušet střelbu na bránu fotbalákem, odpal softballovou pálkou, vybíjenou, skoky přes švihadlo a podobné sportovní aktivity. I po odchodu třeťáků osmáci pokračovali ve sportovním duchu a zahráli si ještě několik dalších pohybových her, u kterých se nejen pořádně zadýchali, ale také pěkně nasmáli. 

V 8.B jsme v letošním roce probírali téma závislosti. V průběhu celého týdne jsme se v rámci jednotlivých předmětů věnovali této tématice, v občanské výchově jsme se bavili o různých typech závislostí. V matematice jsme počítali, kolik bychom utratili za cigarety odteď do 18ti let, v hodině českého jazyka jsme sestavili charakteristiku alkoholika, kuřáka a narkomana. A v chemii jsme probírali složení cigarety a ukázali si, co s našimi plícemi provede jedna cigareta. Závěr týdne jsme ukončili pohybovými aktivitami na čerstvém vzduchu s našimi kamarády ze 3.A.

Týden zdraví jsme v 9.A završili společnou akcí se třídou 4.A. Sešli jsme se v tělocvičně, kde si naši basketbalisté (P. Beneš, M. Mužík a J. Trinkl) připravili pro mladší spolužáky překážkovou dráhu, kterou si mohly děti ze 4.A proběhnout, vyzkoušet si střelbu na koš, prostě se seznámit s touto populární hrou. Kluci vše zorganizovali a řídili, za což si zaslouží pochvalu. Pak si děti zahrály hru, kterou připravil Radek Hanžl. Vyhodnocení proběhlo v parku, kde Radek zorganizoval ještě jednu hru a závěrečné hledání pokladu.

Ve třídě 9.B jsme se opět v pátek po roce setkali s našimi malými kamarády z prvního stupně – letos již „velkými čtvrťáčky“. Společně jsme zamířili na nedaleký kopec „Blančák“. Deštivé počasí se umoudřilo a my jsme si dokonce za svitu podzimního sluníčka užili několik společných chvil závoděním a společným hraním her.

Tématem týdne v 9.C byla duševní hygiena, sebehodnocení a relaxační techniky. Při některých hodinách jsme naplňovali toto zadání, naučili jsme se něco nového a zkusili si některé relaxační techniky. Nejvíce jsme se zdravému životnímu stylu věnovali v jazycích, výtvarné a hudební výchově a při pracovních činnostech. V pátek jsme pro naši partnerskou třídu 4.C připravili  sportovní, poznávací a znalostní aktivity a společně si užili den v přírodě.

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy