logotyp
Login

Ošetřovné a škola pro děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče,

vzhledem k dotazům zasílám informace k čerpání ošetřovného a poskytování vzdělávání pro děti zaměstnanců vybraných profesí:

Ošetřovné

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.
 • Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Školy pro zaměstnance vybraných profesí  

 • Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
 • Pro děti IZS je zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí, a to následovně:
  • Od 6:00 hod mohou navštěvovat školní družinu v ZŠ Omlenická.
  • Na vyučování budou převedeny do ZŠ Fantova, kde se budou za pomoci asistentek pedagoga a vychovatelek ŠD účastnit distanční výuky.
  • Po vyučování přecházejí opět do školní družiny, kde mohou trávit volný čas zájmovými aktivitami do 16:30 hod.
  • Dětem je třeba v týdnech distanční výuky objednat obědy prostřednictvím aplikace www.strava.cz
  • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.
  • Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
   • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
   • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
   • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
   • příslušníci ozbrojených sil,
   • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
   • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
   • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
   • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
   • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
   • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Drdáková

Ředitelka školy v zastoupení

Zpět na hlavní výpis

Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy