logotyp
Login

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna se opět začnou vracet žáci do škol, nejdříve žáci 1. stupně v tzv. rotačním režimu – celé třídy se budou střídat po týdnu. Abychom mohli zajistit fungování školní družiny a výuku jazyků v neměnných skupinách, budou třídy nastupovat takto:

 • 12. – 16. dubna: 1. A, 1. B, 1. C + 2. A, 2. B + 5. A, 5. C, ostatní třídy pokračují v distanční výuce (z domova) dle zvyklostí.
 • 19. – 23. dubna: 3. A, 3. B, 3. C + 4. A, 4. B, 4. C + 5. B, ostatní třídy pokračují v distanční výuce (z domova) dle zvyklostí.
 • V dalších týdnech se celý režim opakuje do odvolání.
 • Žáci 9. ročníků mohou docházet na individuální konzultace k přípravě na přijímací zkoušky v max. počtu 6 žáků, kteří budou testováni antigenními testy. Rozpis skupin a organizace testování bude upřesněna podle zájmu žáků.

 

Prezenční výuka a hygienická opatření

Výuka bude probíhat dle rozvrhů platných za běžného provozu školy, viz Škola OnLine. Žáci musí mít po celou dobu výuky (včetně výuky venku) a při pohybu po škole (i o velké přestávce před školou) nasazené jednorázové zdravotnické roušky (látkové již nebudou akceptovány). Škola má k dispozici dětské jednorázové roušky pro případ zapomenutí či poškození. Prosíme o to, aby si děti nosily vlastní, a to nejméně ve 2 ks.

 

Organizace vstupu do školy a testování žáků

Žáci 1. tříd (3. tříd) vstupují do školy v 7:40 hlavním vchodem, žáci 2. (4. tříd) a 5. tříd zahradou. Po přezutí a převlečení se odeberou do své třídy, kde se pod dohledem učitelky sami otestují neinvazními antigenními testy. Věříme, že se třídním učitelkám i žákům podaří v klidu testování zvládnout, bude k tomu dostatek času, video i podpora asistentek pedagoga.

Účast rodičů není bezpodmínečně nutná, pokud by se chtěli testování zúčastnit, proběhne z hygienických důvodů pro žáky 1. tříd ve spojovací chodbě u hlavního vchodu, pro žáky 2. tříd u vstupu do školy ze školní zahrady za asistence vychovatelek školní družiny.

Testování bude probíhat 2 x týdně (Po a Čt), žáci čtvrteční ranní školní družiny budou testováni po příchodu do ŠD.

Žák, který nebyl v pondělí nebo ve čtvrtek z důvodu absence testován, bude otestován v kanceláři školy ihned po příchodu do školy, a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.

Pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 90 dní, nebude pro něj testování povinné.

Průběh testu

 • Žák si sundá roušku a vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Nejedná se tedy o zdravotnický výkon, ale neinvazivní proces. Po dokončení si opět nasadí roušku.
 • Dle pokynů pedagoga otevře vyhodnocovací kartu a vsune výtěrovou tyčinku do označeného otvoru.
 • Poté odstraní lepicí proužek a pedagog nakape 6 kapek přiloženého roztoku na odlepené místo.
 • Následně žák otočí tyčinkou 2 x tam a zpět, kartu uzavře a lehce přimáčkne.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 • Video návod k postupu testování k zhlédnutí  ZDE.

Vyhodnocení testu

 • Pokud je výsledek negativní, je žákovi umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek pozitivní, je třeba žáka izolovat od ostatních a informovat o této skutečnosti rodiče. Ti si žáka v co nejbližším možném termínu převezmou spolu s potvrzením, že byl žák pozitivně testován. Rodiče bezodkladně informují ošetřujícího lékaře, který rozhodne o indikaci vyšetření metodou RT-PCR.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace.
 • Podrobné informace ZDE.

 

Odmítnutí testu

Pokud zákonný zástupce odmítne testování žáka, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nemocný COVID-19. Tento žák bude z prezenčního vzdělávání omluven, škola však nemá povinnost zajistit mu distanční výuku (v týdnu prezenční výuky třídy).

 

Školní družina

Provoz školní družiny bude probíhat pro přihlášené žáky v neměnných skupinách (po jednotlivých třídách) dle stávajícího režimu:

 • Ranní družina: od 6:00 – 8:00 (kromě pondělí 12. dubna, kdy proběhne 1. testování žáků ve škole).
 • Odpolední družina: 11:30 – 16:30
 • Rozpis tříd a vychovatelek najdete vždy na dveřích ŠD.

 

Obědy

Žákům vzdělávaným prezenčně bude zajištěno stravování ve školní jídelně, obědy budou automaticky přihlášeny na daný týden, kdy budou žáci ve škole. V případě, že žák nebude obědy odebírat, je třeba je odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz.

Další hygienická opatření

Žáci se budou vzdělávat v homogenních skupinách (1 neměnný kolektiv). Třídy budeme během výuky často větrat, pokud to počasí dovolí, bude výuka probíhat venku. V každé třídě bude umístěna dezinfekce a papírové ubrousky.

Veškeré informace nalezne na webových stránkách školy www.fantovka.cz . V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo školního informačního systému Škola OnLine. Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří vytvořit vstřícnou atmosféru pro poklidný návrat žáků do školy.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení

Zpět na hlavní výpis

Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy