Login

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního r. 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Školní řád, jehož součástí je klasifikační řád schválený školskou radou, obsahuje pravidla, která by v nynějších podmínkách ztížila možnost hodnocení žáků, jelikož se v nich nepočítá s nestandardním obdobím vyučování na dálku. Například pravidla o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci v daném pololetí, nebo absenci možnosti brát v potaz jiné formy vzdělávání než prezenční. Školy mohou přijmout změnu svých školních řádů nebo mohou přímo postupovat podle Vyhlášky.

Z ní vyplývá:

 1. 1.       Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.
 2. 2.       Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. hodnocení do 10. 3. 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, (tj. hodnocení v době od 11. 3. 2020 při vzdělávání na dálku),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu, tj. u žáků 9. ročníků od 11. 5., u žáků 1. stupně od 25. 5. 2020),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 (tj. od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020).

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Podrobná znění vyhlášky a metodiky vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy naleznete:

Vyhláška – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy