Login

Profesní vyšetření

Ψ Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, 370 04

 pracoviště Český Krumlov, Kaplická 19, 381 01

tel.: 380 711 505, 602 325 693

e-mail: poradna.krumlov@pppcb.cz

web: www.pppcb.cz

 

 

Vyšetření profesní orientace

Komu je určeno?

Vyšetření profesní orientace je určeno žákům, kteří uvažují o studijních oborech, není určeno pro výběr typu učebního oboru (k tomu slouží zájmové testy např. na Úřadu práce).

 

Vyšetření nemá suplovat práci výchovného poradce a třídních učitelů – ti by měli s žákem a jeho rodiči profesní volbu konzultovat a teprve v případě, že má žák s výběrem problém či dochází k rozporu mezi názory žáka, rodičů a školy, by se měli rodiče obrátit s žádostí o vyšetření na poradnu.

 

Vyšetření je určeno především žákům devátých tříd, v nižším věku je výsledek vyšetření méně spolehlivý (vzhledem k použité testové baterii). Navíc u žáků devátých tříd můžeme vzít v úvahu i aktuální stav na středních školách (nově nabízené obory, zájem o studium v minulém školním roce, formu přijímacího řízení apod.).

 

Na poradnu se mohou obrátit také rodiče žáků, kteří uvažují o studiu na víceletém gymnáziu. Toto vyšetření v současnosti probíhá individuálně v průběhu páté či sedmé třídy (je nutno o něj zažádat s dostatečným předstihem).

 

 

Jak a kdy rodiče informovat?

Výchovní poradci či třídní učitelé by měli informovat žáky a jejich rodiče o možnosti vyšetření profesní orientace už ve druhém pololetí 8. třídy s tím, že rodiče musí o vyšetření požádat nejpozději do 30. září daného školního roku.

 

 

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření profesní orientace se provádí jako skupinové vyšetření, které probíhá v dopoledních hodinách (většinou od 7,45 do cca 12,30). Žáci jsou k vyšetření zváni pozvánkou s přiloženým dotazníkem, který rodiče vyplní a dají dítěti k vyšetření v zalepené obálce. Uvítáme rovněž informace od třídního učitele nebo výchovného poradce formou dotazníku dostupného na našich webových stránkách. O tyto informace školu žádá rodič (zákonný zástupce) žáka.

Konzultace o výsledcích vyšetření probíhají cca do měsíce od vyšetření. Jedná se o individuální rozhovor psychologa, žáka a jeho rodičů (účast alespoň jednoho z nich je nutná!). Termín konzultace je žákovi sdělen během samotného vyšetření.

 

 

Děkujeme výchovným poradcům a třídním učitelům za spolupráci.

Díky správným a včasně podaným informacím bude služba nadále využívána skutečně těmi, pro které je určena, a nebude docházet k nedorozuměním vyplývajícím z rozdílných očekávání jednotlivých stran.

 

 

 

 

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2013/2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy