Login

Plán výchovného poradenství 2016/17

Plán výchovného poradce na školní rok 2016/2017 – Základní škola Fantova Kaplice


Náplň práce:

 • péče o integrované žáky, žáky s IVP a žáky s poruchami učení
 • práce s cizinci
 • práce s talentovanými žáky
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • volba povolání
 • metodická a informační činnost pro učitele a rodiče
 • prevence sociálně-patologických jevů (spolupráce s preventistou školy)

Spolupracující organizace:

 • PPP Český Krumlov
 • Spirála Český Krumlov
 • Úřad práce Český Krumlov
 • Městská policie
 • Odbor sociálně-právní ochrany dětí, MěÚ Kaplice
 • Školní psycholog – pravidelné schůzky

Časový plán:

Září  

-          kontrola evidence žáků se specifickými poruchami učení a chování

-          společně s třídními učiteli zpracovat  PLPP (Plán pedagogické podpory)

-          vypracování IVP (společně s třídními učiteli)

-          zjistit počet vycházejících žáků ( i z nižších ročníků)

-          adaptační pobyty žáků  6. ročníků (spolupráce se Spirálou)

-          nabídka profesních testů v PPP Č. Krumlov (pro vycházející žáky)

-          seznámení  se s žáky 6.A,6.B, 6.C (informace podávají bývalé třídní učitelky)

 

  Říjen 

-          nabídka přehledu středních škol a učebních oborů vycházejícím žákům (Atlas školství)

-          informovat žáky o talentových zkouškách na obory, které tuto zkoušku vyžadují

-          aktualizace nástěnky Výchovného poradenství

-          informativní schůzka s učiteli venkovských škol

 

 

 

Listopad

-          náborový týden  (31.10 .- 4. 11.) – týden určený pro návštěvy zástupců středních škol

-          aktualizovat informační panel

-          čtvrtletní pedag. rada – informace o práci vých. poradce

-          odeslání přihlášek k talentovým zkouškám

-          návštěva žáků 9. tříd na výstavě „Řemeslo a vzdělání“v Č.Budějovicích (23.11.)

 

 

Prosinec

-          informace o způsobu přijímacího řízení – nové formuláře přihlášek

-          informace žákům 5. a 7.tříd o možnosti studia na víceletých gymnáziích

-          konzultace s nerozhodnými žáky (vhodná volba střední školy) – předmět Svět práce

-          příprava Dne otevřených dveří na naší škole

-          informace o Dnech otevřených dveří na SŠ a OU

 

Leden

-          schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem a zástupci škol

-          Den otevřených dveří na naší škole

-          informace na pololetní pedag. radě o práci vých. poradce, o žácích s SVPU a SVPCH

-          informace o podávání přihlášek na SŠ (dle nové vyhlášky MŠMT)

-          návštěva mateřských škol v 1. třídách

-          pololetní zhodnocení IVP

-          tisk přihlášek na SŠ

 

Únor

-          kontrola a doplnění přihlášek na SŠ a OU

-          individuální schůzky s vycházejícími žáky

-          vést žáky k vyhledávání informací o zvolené SŠ (spolupráce s učitelem předmětu Svět práce)

-          tisk zápisových lístků, vypracování dokumentace vydávání zápisových lístků

 

Březen

-          poslední možnost upravit přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

 

Duben

-          první kolo přijímacích zkoušek na střední školy ( seznámení s výsledky)

-          poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních

-          kontakt s rodiči nepřijatých žáků (odborná pomoc)

-          aktualizace informačního panelu

-          čtvrtletní pedagogická rada – informace výchovného poradce

-          vyhodnocení zápisu do 1. tříd (doplnění odkladů povinné školní docházky, informovat                                                                                                               

       nerozhodné rodiče o možnosti spolupráce s PPP Č. Krumlov)

 

Květen

-          2. kolo přijímacích zkoušek

-          vypracovat přehled o výsledcích přijímacího řízení

-          kontakt s rodiči nepřijatých žáků (poskytnout odbornou pomoc)

-          zaměřit se na žáky 8. tříd v souvislosti s volbou povolání (profesní vyšetření)

 

Červen

-          zpracovat celkové vyhodnocení žáků po přijímacím řízení a podat informaci na pedagogic .radě

-          doplnit evidenci žáků s SVPU a SVPCH

-          zhodnocení IVP

 

Činnost bez časového zařazení

-          průběžné vyhodnocování PLPP

-          spolupráce se školním metodikem prevence

-          nabídka studijního materiálu pro žáky i učitele

-          podle možnosti účast VP na školeních a seminářích

-          činnost výchovné komise (řešení přestupků a záškoláctví)

-          spolupráce s PPP Č.Krumlov

-          spolupráce se školním psychologem

-          pokračování ve spolupráci se Spirálou (pravidelná setkání se třídami)

 

            Kontakt

-          konzultační hodiny pro rodiče i žáky – pondělí 8.55 – 9.40

-                                                           úterý 12.35 – 13.30

Po předchozí domluvě je možná návštěva jakýkoliv den v týdnu

-          informační nástěnka u kabinetu výchovného poradenství

-          webové stránky školy

   

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2013/2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy