Login

Fantovka opět v projektu financovaném z ESF a státního rozpočtu ČR

Fantovka opět v projektu financovaném z ESF a státního rozpočtu ČR

ZŠ Fantova se podařilo získat 1457 996 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na profesní rozvoj učitelů a společné vzdělávání žáků. Od začátku školního roku tak zde působí speciální pedagožka, která pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence sociálně patologických jevů a třídními učiteli pomáhá řešit řadu výchovných i vzdělávacích problémů, spolupracuje se střediskem výchovné péče a pedagogicko-psychologickou poradnou. Mohou se na ni obrátit nejen žáci a učitelé, ale i rodiče. V mnohém supluje roli školního psychologa, kterého řada škol dlouhodobě postrádá.

V odpoledních hodinách se paní učitelky věnují žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a to v matematice a českém, anglickém nebo německém jazyce. Výhodou jsou méně početné skupiny, v nichž je možné uplatnit individuální přístup dle potřeb jednotlivých žáků.

Díky získaným finančním prostředkům probíhají ve škole tzv. kluby zábavné logiky a deskových her. Děti v nich mají možnost poznat nové hry a zábavnou formou si procvičit třeba slovní zásobu, logické uvažování, vyjadřování či různé herní strategie. Nejvíce nás těší, že mnozí žáci zjistili, že hrát si a bavit se lze i bez počítačů.

Kromě deskových her mohou děti navštěvovat i čtenářské kluby, které organizují paní vychovatelky a asistentky. Děti si užívají nejen společné čtení příběhů, ale i jejich domýšlení, dramatizace, ilustrace a jiné aktivity, které je nejen baví, ale vedou i k dobrému osvojení čtenářských kompetencí.

Učitelé zas mají možnost seznámit se s novými efektními vyučovacími metodami v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, čeká je totiž cyklus seminářů, které budou probíhat pod vedením zkušených lektorů přímo na naší škole.

Všichni zúčastnění, ať už pedagogové či žáci, aktivity v projektu chválí.

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2013/2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy